Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı

ortak3.png (146 KB) 

 

Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Genel Kurul” başlıklı 11’inci maddesi uyarınca, her bir A Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir B Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.