Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi Güvenliği Politikamız

TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş., kritik öneme sahip sistemlerinde yer alan tüm bilgi varlıklarını korumayı, bilgi güvenliği çerçevesinde mevzuatla, sözleşmelerle ve uluslararası standartlarla uyumlu çalışmayı, bilgi güvenliği yönetim sistemindeki riskleri yönetmeyi, düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerde bulunmayı ve kuruluş amacına uygun olarak sürekli iyileştirme ve sürdürülebilir bir sistem kurmayı taahhüt eder.