Prospectus and Annexes Thereto

Prospectus and Annexes Thereto

Tatlıpınar Enerji Fiyat Tespit Raporu
Onaylı İzahname
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyrusu
EK 1: Şirket Esas Sözleşmesi
Ek-2 YK İç Yönerge-Temsil ve İlzam TTSG
Ek-3 31 Aralık 2022 Özel Bağımsız Denetim Raporu
Ek-3 31 Mart 2023 Özel Bağımsız Denetim Raporu
Ek-4 Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanları
Ek-5 Bağımsız Hukukçu Raporu
Ek-7 Fonun Kullanım Yeri Raporu
Ek-8 Uludağ Turizm'e İlişkin 24.05.2023 Tarihli Değerleme Raporu
Ek-9 Vakıfbank'ın Halka Arz Hk. 05.05.2023 Tarihli Muvafakat Yazısı